ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร)
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ทองใบ . (2558). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . 2558. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ประสิทธิ์ ทองใบ . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายกีรติ มีพร). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.