ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
นักวิจัย : วรรณดี บัญญัตรัชต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี บัญญัตรัชต . (2558). ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรรณดี บัญญัตรัชต . 2558. "ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรรณดี บัญญัตรัชต . "ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
วรรณดี บัญญัตรัชต . ความหลากหลายของเชื้อรา Hyphomycetes จากดินในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี และการนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.