ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย
นักวิจัย : สมทรง ณ นคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมทรง ณ นคร . (2558). ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . 2558. "ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมทรง ณ นคร . "ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
สมทรง ณ นคร . ความหนาแน่นเส้นลายนิ้วมือของคนไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.