ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC
นักวิจัย : นฤมล แก้วจำปา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล แก้วจำปา . (2558). การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล แก้วจำปา . 2558. "การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล แก้วจำปา . "การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
นฤมล แก้วจำปา . การสะสมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนภายใต้การใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่ำงกันในการทดลองระยะยาวโดยใช้แบบจำลอง RothC. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.