ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : นิธิวดี ทองป้อง
คำค้น : พฤติกรรมมนุษย์ กิจกรรมสันทนาการ มหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิธิวดี ทองป้อง . (2558). การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิธิวดี ทองป้อง . 2558. "การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิธิวดี ทองป้อง . "การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
นิธิวดี ทองป้อง . การศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.