ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร
นักวิจัย : จริยา ชมวารินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา ชมวารินทร์ . (2558). การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา ชมวารินทร์ . 2558. "การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริยา ชมวารินทร์ . "การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จริยา ชมวารินทร์ . การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในผู้ป่วยโรคตับและน้ำดีกับโรคลำใส้และกระเพาะอาหาร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.