ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา
นักวิจัย : สิรินดา ยุ่นฉลาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิรินดา ยุ่นฉลาด . (2558). การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . 2558. "การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . "การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
สิรินดา ยุ่นฉลาด . การแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ตรวจพบจากตัวอย่างปลาร้าส้มที่มีคุณภาพระหว่างกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาไปใช้เป็นกล้าเชื้อหมักปลาส้ม โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.