ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.