ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2558). การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2558. "การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทอง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.