ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด
นักวิจัย : จิรวรรณ อภิรักษากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรวรรณ อภิรักษากร . (2558). การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จิรวรรณ อภิรักษากร . 2558. "การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จิรวรรณ อภิรักษากร . "การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จิรวรรณ อภิรักษากร . การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากฝุ่นซังข้าวโพด : การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเกิดสารยับยั้งที่ขัดขวางการหมักเอทานอลจากการย่อยฝุ่นซังข้าวโพด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.