ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
นักวิจัย : ชัยภัทร เครือหงส์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยภัทร เครือหงส์ . (2558). การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยภัทร เครือหงส์ . 2558. "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยภัทร เครือหงส์ . "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ชัยภัทร เครือหงส์ . การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.