ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
นักวิจัย : ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . (2558). การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . 2558. "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.