ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
นักวิจัย : วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . (2557). ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . 2557. "ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . "ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.