ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน
นักวิจัย : นุชรีย์ ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชรีย์ ศิริ . (2557). ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . 2557. "ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุชรีย์ ศิริ . "ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
นุชรีย์ ศิริ . ผลของพันธุ์มันสำปะหลังต่อการระบาดของเพลี้ยแป้งและประสิทธิภาพของแตนเบียน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.