ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ . (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . 2557. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ . ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในคนไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.