ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2557). ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2557. "ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.