ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ
นักวิจัย : อัญชุลี ฉวีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชุลี ฉวีราช . (2557). การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัญชุลี ฉวีราช . 2557. "การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัญชุลี ฉวีราช . "การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
อัญชุลี ฉวีราช . การสังเคราะห์สารเชิงซ้อนคอปเปอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.