ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหรับสูดผ่านเครื่องสูดยาเรสไปแมท (Respimat®) กับยาไทโอโทรเปียม ขนาด 18 ไมโครกรัม ชนิดแคปซูนสำหรับสูดผ่านเครื่องสูดยาแฮนดิเฮเลอร์ (HandiHaler®)
นักวิจัย : วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2557). การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2557. "การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . การศึกษาวิจัยในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่ง แบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนาน ควบคุมด้วยยาที่มีฤทธิ์ ปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน โดยใช้ยาหลอก 2 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไทโอโทรเปียม (Tiotropium) ขนาด 2.5 ไมโครกรัม และขนาด 5 ไมโครกรัม ชนิดสารละลายสำหร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.