ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ . (2557). การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . 2557. "การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณี พรหมเทศ . "การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ . การศึกษาทางระบาดวิทยาของความหลายหลายทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี: ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การรักษา คุณภาพชีวิตและการรอดชีพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.