ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
นักวิจัย : นภา สุขใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภา สุขใจ . (2557). การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นภา สุขใจ . 2557. "การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นภา สุขใจ . "การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
นภา สุขใจ . การศึกษาการเรียงฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.