ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2557). การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2557. "การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.