ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . (2557). การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . 2557. "การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . "การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.