ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ
นักวิจัย : สุพล ลิมวัฒนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . (2557). การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . 2557. "การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . "การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.