ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2557). การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2557. "การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังจากผักผลไม้ที่พบมากในอีสาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.