ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์
นักวิจัย : ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . (2557). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . 2557. "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคแบบหลายคลื่นความถี่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.