ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ทองใบ . (2557). การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . 2557. "การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประสิทธิ์ ทองใบ . "การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
ประสิทธิ์ ทองใบ . การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต M-เฟส: PVDE/ Na 1/2 Bi 1/2 Cum Ti 4 O 12/ ท่อคาร์บอนนาโน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.