ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
นักวิจัย : พรทิพย์ ปิ่นละออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ปิ่นละออ . (2557). การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . 2557. "การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . "การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . การตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อ Blastocystis spp. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.