ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน
นักวิจัย : กมล เลิศรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมล เลิศรัตน์ . (2556). ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กมล เลิศรัตน์ . 2556. "ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กมล เลิศรัตน์ . "ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
กมล เลิศรัตน์ . ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยืน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.