ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรตในแต่ละกลุ่มในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ซึ่งยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
นักวิจัย : เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . (2556). ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . 2556. "ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . "ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . ศึกษาวิจัยระยะที่สามแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอะทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยายาจีเอส-9350 เปรียบเทียบกับยาอาทาซานาเวียร์ที่เสริมฤทธิ์ด้วยยาริโทนาเวียร์ซึ่งร่วมกับยาเอ็มทริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.