ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน
นักวิจัย : ชัยภัทร เครือหงส์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยภัทร เครือหงส์ . (2556). พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยภัทร เครือหงส์ . 2556. "พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยภัทร เครือหงส์ . "พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ชัยภัทร เครือหงส์ . พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้วไฟฟ้าภายใต้สิ่งแวดล้อมของการผลิตไฮโดรเจน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.