ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน
นักวิจัย : สุพรรณิการ์ เรืองศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณิการ์ เรืองศรี . (2556). ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี . 2556. "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี . "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี . ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตัน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.