ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2556). ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก..
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2556. "ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.