ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
นักวิจัย : วันชัย วัฒนศัพท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย วัฒนศัพท์ . (2556). โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วันชัย วัฒนศัพท์ . 2556. "โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วันชัย วัฒนศัพท์ . "โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
วันชัย วัฒนศัพท์ . โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.