ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK)
นักวิจัย : สุพรรณ ฟู่เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณ ฟู่เจริญ . (2556). โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . 2556. "โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . "โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
สุพรรณ ฟู่เจริญ . โครงการผลิตตัวอย่างควบคุมคุณภาพและการทดสอบความชำนาญการ การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย และฮีโกลบินผิดปกติสำหรับเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ LPLC Hb-Gold Hb Analyzer (UK). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.