ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย
นักวิจัย : ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . (2556). การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . 2556. "การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . "การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . การสะสมเชิงชีวภาพของสารหนูในสัตว์น้ำจืดจากแม่น้ำเลย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.