ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas
นักวิจัย : สำรวย พลเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำรวย พลเรือง . (2556). การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำรวย พลเรือง . 2556. "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำรวย พลเรือง . "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
สำรวย พลเรือง . การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการเพาะเลี้ยงและการผลิตไหมป่า Attacus atlas. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.