ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
นักวิจัย : ศุภศิลป์ สุนทราภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภศิลป์ สุนทราภา . (2556). การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภศิลป์ สุนทราภา . 2556. "การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภศิลป์ สุนทราภา . "การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ศุภศิลป์ สุนทราภา . การศึกษาวิจัยส่วนขยายของโครงการวิจัยซีแซดโอแอล 446 เอช 2301 อี1 ในหลายสถาบันระยะเวลานาน 3 ปี แบบสุ่มโดยปิดบังข้อมูลการรักษาทั้งสองฝ่ายควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยากรดโซลิโดรนิกในระยะยาวเป็นเวลานาน 6 ปีและ 9ปี ในหญิง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.