ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซิน ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซิน และพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วย มอกซิฟลอกซาซิน ไอโซไนเอซิด และไรแฟมปิซิน 2 เดือนและ 2)ยาอีแธมบูทอลมอกซิฟลอกซาซิน ไรแฟมปิซิน และพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วย มอกซิฟลอกซาซิน และไรแฟมปิซิน 2 เดือน สำหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีวัณโรคปอด
นักวิจัย : วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2556). การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2556. "การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . "การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . การศึกษาวิจับแบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้ง 2ทาง ที่มียาหลอกเป็นตัวควบคุม เพื่อเปรียบเทียบสูตรการรักษาชนิดสั้นลง 2สูตรกับสูตรยามาตรฐาน(ยาอีแธมบูทอล ไอโซไนเอซิด ไรแฟมปิซินและพัยราซินามายด์ 2 เดือน ตามด้วยไอโซนาซิดและไรแฟมปิซิน 4 เดือน) กล่าวคือ 1)ยามอกซิฟลอกซาซ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.