ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
นักวิจัย : ยุพิน ผาสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน ผาสุข . (2556). การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ยุพิน ผาสุข . 2556. "การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ยุพิน ผาสุข . "การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ยุพิน ผาสุข . การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.