ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่วมด้วยเอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฟูมาเรต ในผู้ติดเชื้อ HIV-1 และไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน
นักวิจัย : เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . (2556). การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่ว.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . 2556. "การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่ว".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . "การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่ว."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ . การวิจัยแบบส่มแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทางระยะที่สามเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของเอลวิเตกราเวียร์/เอ็มตริซิตาบีน/ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร็อกซิล ฤุมาเรต/GS-9350 เทียบกับอะทานซานาเวียร์ ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยริโทนาเวียร์ (Ritonavir-Boosted Atazanavir) ร่ว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.