ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)
นักวิจัย : ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล . (2556). การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล . 2556. "การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล . "การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล . การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.