ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . (2556). การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . 2556. "การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . "การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.