ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2556). การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2556. "การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.