ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า)
นักวิจัย : กัลยกร ขวัญมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัลยกร ขวัญมา . (2556). การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กัลยกร ขวัญมา . 2556. "การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กัลยกร ขวัญมา . "การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
กัลยกร ขวัญมา . การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.