ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม
นักวิจัย : อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต . (2556). การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต . 2556. "การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต . "การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต . การเปรียบเทียบผลในการเตรียมคลองรากฟันที่โค้งด้วยโรตารีไฟล์ชนิดหมุนแบบไปกลับและโรตารีไฟล์ชนิดหมุนโดยรอบ โดยวิธีการใช้ภาพถ่ายรังสี อาศัยส่วนตัดคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.