ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว)
นักวิจัย : เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . (2556). การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . 2556. "การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . "การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต . การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง (10 เทอราบิตต่อตารางนิ้ว). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.