ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน
นักวิจัย : นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . (2556). กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . 2556. "กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . "กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส . กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.