ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
นักวิจัย : ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . (2555). ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . 2555. "ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . "ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร . ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.