ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ
นักวิจัย : เทอดไทย ทองอุ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทอดไทย ทองอุ่น . (2555). พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เทอดไทย ทองอุ่น . 2555. "พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เทอดไทย ทองอุ่น . "พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
เทอดไทย ทองอุ่น . พิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดมะเขือเทศ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.