ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ
นักวิจัย : พรทิพย์ ปิ่นละออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ปิ่นละออ . (2555). งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . 2555. "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
พรทิพย์ ปิ่นละออ . งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ นางสาวศาริณี จันทร์เติมต่อ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.